Hypnoosilla ja meditaatiolla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin

Mielen vaikutus fyysiseen jaksamiseen on merkittävä. Päivätajunta työskentelee meidän ollessamme hereillä ja aktiivisina, mutta alitajunta toimii taustalla ja siinä on valtava potentiaali ja voimavara. Jokainen varmasti on kokenut sen selittämättömän tunteen, että jokin asia tavallaan vaivaa, mutta siitä ei vaan saa kiinni. Tällöin alitajunnassa on jotain, mikä pyrkii esiin ja tämä asia voi putkahtaa esiin sitten jossakin vaiheessa.

Hypnoosilla alitajunnan voimavaroihin käsiksi

Hypnoosia on käytetty pitkään esimerkiksi tupakasta vieroituksen apuna. Vanhoissa elokuvissa hypnoosi esitetään tilana, jossa hypnotisoitu on tahdottomassa tilassa ja täysin hypnotisoijan käskyn alla, eikä muista tilanteesta jälkeenpäin mitään. Tämä on kuitenkin täysin väärä käsitys.

Hypnoosi on ihmiselle luontainen tila ja jokainen ihminen vaipuu hypnoosiin useitakin kertoja päivän aikana. Hypnoosi on syvän rentoutumisen tila, jossa ihminen on unen ja valveen rajamailla ja kuitenkin tietoinen ympäristöstään. Tällöin alitajunnassa olevat asiat voivat päästä helpommin pintaan ja käsiteltäviksi. Mielellemme voimme myös tällöin syöttää uutta tietoa ja parempaa toimintatapaa ja ne ovat helpommin hyväksyttävissä.

Monesti hypnoosiin liittyy erilaisia mielikuvaharjoituksia ja se onkin hyvä tapa muokata haitallisia toimintatapoja, sillä aivomme eivät erota sitä, tapahtuuko jokin asia oikeasti, vai onko se mielemme tuotetta. Jos siis haluamme vaikka päästä tupakasta eroon, niin hypnoosin avulla voimme syöttää mieleemme esimerkiksi mielikuvaa tupakoimattomuudesta ja tupakan pahasta mausta, jolloin alitajuntamme alkaa ottaa sitä totena. Yksi kerta ei tähän vielä riitä, vaan tiedemiehet ovat havainneet aivojen alkavan pitää asiaa totena kolmen toiston jälkeen.

Vaikka hypnoosilla ei olisi tarkoitus sen enempää muokata ajatuksia, niin sitä kannattaa ennakkoluulottomasti kokeilla vain pelkästään rentoutusharjoituksena. Hypnoosin aikana ei tapahdu mitään pahaa ja siinä ei voi joutua tahdottomaan ja edesvastuuttomaan tilaan.

Meditaatio

Monet miettivät, onko meditaatio sitten sama asia kuin hypnoosi. Molempia voidaan käyttää rentoutumiseen ja stressin vähentämiseen, mutta lähtökohdat ovat erilaiset. Meditaatiossa tarkoitus on tutkia omaa olemassa olevaa sisintään, kun taas hypnoosissa voidaan muokata sitä. Kummastakaan ei ole mitään haittaa ja molempien lähtökohta on rentoutuminen ja sitä kautta mielen positiivinen vaikutus kehon hyvinvointiin.