Keholla ja mielellä on yhteys

Pitkäaikaisen stressin tiedetään nostavan merkittävästi riskiä sairastua eri sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, masennukseen, diabetekseen ja niin edelleen, ja pitkäaikainen stressi vähentää myös immuunipuolustusta. Näin ollen stressin vaikutusta terveyteen ei pidä vähätellä.

Stressi voi esiintyä myös ihan fyysisinä oireina ja ellei näitä oireita osaa kuunnella, elimistö pyrkii tavalla tai toisella pysäyttämään ihmisen. Oireet voivat olla moninaiset. Voi olla unettomuutta, pitkistä unista huolimatta uupumusta, mielialan laskua, painon nousua, hikoilua, palelua, sydämen tykyttelyä, päänsärkyjä, lihaskipuja, nivelkipuja, ruuansulatusvaivoja. Oirelista on ongelmallinen, koska samat oireet viittaavat niin moniin erilaisiin sairauksiin, joista osa on erittäin vakavia ja vaativat hoitoa ja lääkitystä.

Osa lääkäreistä kohauttaa oireille olkiaan eivätkä lähde tutkimaan niitä sen tarkemmin, mutta osa ottaa asian tosissaan. Edessä voi olla jopa vuodenkin lääkärirumba tutkimuksineen ja oireiden syyt jäävät silti mysteereiksi.

Tiede tutkii

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on alkanut kiinnostaa tiedettäkin yhä enemmän. Monet arvostetut sairaalat ovat alkaneet tutkia mielen vaikutusta kehon elintoimintoihin. Aiheen tutkiminen ei ole helppoa ja tutkittavaa riittää vielä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, ja tuskin koskaan kaikkeen tullaan saamaan vastausta.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tutkiminen on siksikin haastavaa, koska ihmisen omaan stressinsietokykyyn vaikuttaa niin moni asia. Jo pelkästään elämäntavat, ihmisen perimä, lapsena opitut käyttäytymistavat ja selviytymismallit, nykyinen elämäntilanne ja elämänkatsomus vaikuttavat siihen, miten ihminen eri asioita näkee ja kokee. Ja juuri siltä pohjalta mieli vaikuttaa kehon fyysisiin ominaisuuksiin. Siinä missä toinen on vahva kuin kivi, niin toiselle puolet tästä henkisestä taakasta voi olla liikaa ja hän sairastuu.

Tähän mennessä on tutkimuksissa jo huomattu, että negatiivisilla tuntemuksilla on merkittävästi negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Siitä on herännyt kysymys, voisiko positiivisilla tuntemuksilla olla positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen. Se mikä on tullut jo tieteenkin kannalta vahvasti todistetuksi on se, että mielen ja kehon välillä on yhteys, mutta miten se toimii ja miksi sellainen ihmisillä on olemassa – siihen emme ole todennäköisesti saamassa aivan lähitulevaisuudessa vielä vastausta. Saammeko koskaan, se jää nähtäväksi.